7 กุมภาพันธ์ 2562 ตรวจควันดำใน กทม. 12 วัน พบมีรถเกินมาตรฐาน 1 หมื่นคัน

ที่มา: https://www.tnamcot.com/view/5c5bc492e3f8e40ac98e3a50

หัวหน้าฝ่ายตรวจการ กองตรวจการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก เผยจากการตั้งด่านตรวจควันดำ ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. จนถึงปัจจุบัน พบรถปล่อยควันดำเกินค่ามาตรฐาน กว่า 10,000 คันในพื้นที่ กทม. ส่วนกรณีประชาชนตั้งข้อสังเกตถูกตรวจรถที่ด่านตรวจควันดำไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แต่ตรวจที่กรมการขนส่งทางบกแล้วผ่านเกณฑ์นั้น ยืนยันการตรวจค่าควันที่ด่านตรวจและโรงตรวจสภาพในกรมการขนส่งทางบก เป็นมาตราฐานเดียวกัน แต่อาจมีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้ค่าวัดควันดำเปลี่ยนไป เช่น การสันดาปของเครื่องยนต์ขณะนั้น และน้ำหนักที่บรรทุกระหว่างวิ่ง เป็นต้น